quikscript outpost
serving the quikscript community since 2003
mainlibrary

H myrvalas lAnd v oz


9. H skErkrO plAnz an eskEp

/tip slipd awE fram H garlz n folOd swiftlI Aftar H /sOlJar wiT H /grIn /wiskarz. H invEdN yrmI entard H /sitI mYr slOlI, f HE stopd t dig emaraldz Qt v H wYlz n pEvN-stOnz wiT H pqnts v HEr nitN-nIdalz. sO H /sOlJar n H bq rIcd H pAlis bifYr H nMz hAd spred Ht H /sitI waz koNkard.

H /skErkrO n /JAk /pampkinhed war stil plEiN At kwqts in H kYrtjyrd wen H gEm waz intaraptd bF H abrapt encrAns v H /rqal /yrmI b /oz, hM kEm flFiN in wiTQt hiz hAt Yr gan, hiz klOz in sAd disarE n hiz loN bIrd flOtN a jyrd bIhFnd him Az hI rAn.

"tAlI wan f mI," sed H /skErkrO, kYmlI, "wat'z roN, mF mAn?" hI Add, aJresN H /sOlJar.

"O! jYr /mAJestI -- jYr /mAJestI! H /sitI z koNkard!" gAspd H /rqal /yrmI, hM waz Yl Qt v breT.

"Hs z kwFt sadan," sed H /skErkrO. "bat plIz gO n byr Yl H dYrz n windOz v H pAlis, wFl F SO Hs /pampkinhed hQ t TrO a kwqt."

H /sOlJar hAsand t d Hs, wFl /tip, hM hAd arFvd At hiz hIlz, rimEnd in H kYrtjyrd t lUk At H /skErkrO wiT wandarN Fz.

hiz /mAJestI kntinjMd t TrO H kwqts Az kMlI Az if nO dEnJar Tretand hiz TrOn, bat H /pampkinhed, hAvN kYt sFt v /tip, Ambald tYrd H bq Az fAst Az hiz wUdan legz wUd gO.

"gUd AftarnMn, nObal pErant!" hI krFd, dilFtadlI. "F'm glAd t sI jM r hIr. Ht tErabal sY-hYrs rAn awE wiT mI."

"F saspektd i," sed /tip. "did jM get hart? r jM krAkd At Yl?"

"nO, F arFvd sEflI," Ansard /Jak, "n hiz /mAJestI hAz bin vErI kFnd indId t mI.

At Hs mOmant H /sOlJar wiT H /grIn /wiskarz ritarnd, n H /skErkrO Askd:

"bF H wE, hM hAz koNkard mI?"

"a reJimnt v garlz, gAHard fram H fYr kYrnarz v H /lAnd v /oz," riplFd H /sOlJar, stil pEl wiT fIr.

"bat wEr waz mF /stAndN /yrmI At H tFm?" inkwFrd hiz /mAJestI, lUkN At H /sOlJar, grEvlI.

"jYr /stAndN /yrmI waz ranN," Ansard H felO, onestlI; "f nO mAn kUd fEs H tErabl wepanz v H invEdarz."

"wel," sed H /skErkrO, Aftar a mOmant's HYt, "F dOn't mFnd mac H los v mF TrOn, f it's a tFrsam Job t rMl Ovar H /emarald /sitI. n Hs krQn z sO hevI Ht i mEks mF hed Ek. bat F hOp H /koNkararz hAv nO intenSn v inJarN mI, Jast bIkYz F hApan t b H /kiN."

"F hard Hem sE," rimyrkd /tip, wiT sam hezitESn, "Ht HE intend t mEk a rAg kyrpet v jYr QtsFd n staf HEr sOfa-kUSnz wiT jYr insFd."

"Hn F Am rIlI in dEnJar," diklErd hiz /mAJestI, pozitivlI, "n i wil b wFz f mI t knsidar a mInz t eskEp."

"wEr kn jM gO?" Askd /JAk /pampkinhed.

"wF, t mF frend H /tin /wUdmAn, hM rMlz Ovar H /wiNkIz, n kYlz himself HEr /emarar," waz H Ansar. "F Am Sar hI wil prOtekt mI."

/tip waz lUkN Qt H windO.

"H pAlis z sarQndd bF H enamI," sed hI. "i z tM lEt t eskEp. HE wUd sMn tEr jM t pIsz."

H /skErkrO sFd.

"in an ImarJensI," hI anQnsd, "i z YlwEz a gUd TiN t pYz n riflekt. plIz ekskMz mI wFl F pYz n riflekt."

"bat wI YlsO r in dEnJar," sed H /pampkinhed, ENkSaslI. "if enI v HIz garlz andarstAnd kUkN, mF end z not fyr of!"

"nonsens!" eksklEmd H /skErkrO. "HE'r tM bizI t kUk, Ivan if HE nO hQ!"

"bat SUd F rimEn hIr a prizanar f enI leNkT v tFm," prOtestd /JAk, "F'm lFabal t spql."

"Y! Hn jM wUd not b fit t asOsIEt wiT," ritarnd H /skErkrO. "H mAtar z mYr sIrIas Hn F saspektd."

"jM," sed H /pampkinhed, glMmilI, "r lFabal t liv f menI jIrz. mF lFf z nesesErilI SYrt. sO F mast tEk AdvAntiJ v H fjM dEz Ht rimEn t mI."

nM

"HEr, HEr! dOn't warI," Ansard H /skErkrO sMHiNlI; "if jM'l kEp kwFit loN Inaf f mI t TiNk, F'l crF t fFnd sam wE f as Yl t eskEp."

sO H aHarz wEtd in pESant sFlans wFl H /skErkrO wYkd t a kYrnar n stUd wiT hiz fEs t H wYl f a gUd fFv minits. At H end v Ht tFm hI fEsd Hem wiT a mYr cIrfal ekspreSn apon hiz pEntd fEs.

"wEr z H /sY-/hYrs jM rOd hIr?" hI Askd H /pampkinhed.

"wF, F sed hI waz a JMal, n sO jYr mAn lokd him ap in H rqal creZarI," sed /JAk.

"i waz H OnlI plEs F kUd TiNk v jYr /mAJestI," Add H /sOlJar, fIrN hI hAd mEd a blandar.

"i plIzs mI vErI mac," sed H /skErkrO. "hAz H Animl bin fed?"

"O, jes; F gEv him a hIpN pek v sYdast."

km bAk nekst wIk f mYr "H myrvalas lAnd v oz"!

top