quikscript outpost
serving the quikscript community since 2003
mainlibrary

H wandarfal wizard v oz


17. hQ H balMn waz lYncd

f TrI dEz /dYraTi hard naTiN fram /oz. HIz war sAd dEz f H lital garl, YlHO har frendz war Yl kwFt hApi n kntentd. H /skErkrO tOld Hem HEr war wandarfal TYts in hiz hed; bat hI wUd not sE wat HE war bikYz hI nM nO wan kUd andarstAnd Hem bat himself. wen H /tin wUdmAn wYkd abQt hI felt hiz hyrt rAtalN arQnd in hiz brest; n hI tOld /dYraTi hI hAd diskavard i t b a kFndar n mYr tendar hyrt Hn H wan hI hAd Ond wen hI waz mEd v fleS. H /lFan diklErd hI waz afrEd v naTiN on arT, n wUd glAdli fEs an yrmi Yr a dazan v H fIrs /kalIdaz.

Has Ic v H lital pyrti waz sAtisfFd eksept /dYraTi, hM loNd myr Hn evar t get bAk t /kAnzas.

on H fYrT dE, t har grEt Jq, /oz sent f har, n wen SI entard H /TrOn /rMm hI grItd har plezantli:

"sit dQn, mF dIr; F TiNk F hAv fQnd H wE t get jM Qt v Hs kancri."

"n bAk t /kAnzas?" SI Askd Igarli.

"wel, F'm not Sar abQt /kAnzas," sed /oz, "f F hAvan't H fEntist nOSn wic wE i lFz. bat H farst TiN t d z t kros H dezart, n Hn i SUd b Izi t fFnd jYr wE hOm."

"hQ kn F kros H dezart?" SI inkwFrd.

"wel, F'l tel jM wat F TiNk," sed H lital mAn. "jM sI, wen F kEm t Hs kancri i waz in a balMn. jM YlsO kEm TrM H Er, bIiN kErId bF a sFklOn. sO F bilIv H best wE t get akros H dezart wil b TrM H Er. nQ, i z kwFt bIjond mF pQrz t mEk a sFklOn; bat F'v bin TiNkN H mAtar Ovar, n F bilIv F kn mEk a balMn."

"hQ?" Askd /dYraTi.

"a balMn," sed /oz, "z mEd v silk, wic z kOtd wiT glM t kIp H gAs in i. F hAv plenti v silk in H /pAlis, sO i wil b nO crabal t mEk H balMn. bat in Yl Hs kancri HEr z nO gAs t fil H balMn wiT, t mEk i flOt."

"if i wOn't flOt," rimyrkd /dYraTi, "i wil b v nO jMs t as."

"crM," Ansard /oz. "bat HEr z anaHar wE t mEk i flOt, wic z t fil i wiT hot Er. hot Er izn't Az gUd Az gAs, f if H Er SUd get kOld H balMn wUd kam dQn in H dezart, n wI SUd b lost."

"wI!" eksklEmd H garl. "r jM gOiN wiT mI?"

"jes, v kYrs," riplFd /oz. "F Am tFrd v bIiN sac a hambag. if F SUd gO Qt v Hs /pAlis mF pIpal wUd sMn diskavar F Am not a /wizard, n Hn HE wUd b veksd wiT mI f hAvN disIvd Hem. sO F hAv t stE Sat ap in HIz rMmz Yl dE, n i gets tFrsam. F'd mac rAHar gO bAk t /kAnzas wiT jM n b in a sarkas agen."

"F SAl b glAd t hAv jYr kampani," sed /dYraTi.

"TANk jM," hI Ansard. "nQ, if jM wil help mI sO H silk tageHar, wI wil bigin t wark on Qr balMn."

sO /dYraTi tUk a nIdal n Tred, n Az fAst Az /oz kat H scrips v silk intM propar SEp H garl sOd Hem nItli tageHar. farst HEr waz a scrip v lFt grIn silk, Hn a scrip v dyrk grIn n Hn a scrip v emarald grIn; f /oz hAd a fAnsi t mEk H balMn in difarant SEdz v H kalar abQt Hem. i tUk TrI dEz t sO Yl H scrips tageHar, bat wen i waz finiSd HE hAd a big bAg v grIn silk mYr Hn twenti fIt loN.

Hn /oz pEntd i on H insFd wiT a kOt v Tin glM, t mEk i ErtFt, Aftar wic hI anQnsd Ht H balMn waz redi.

"bat wI mast hAv a bAskit t rFd in," hI sed. sO hI sent H sOlJar wiT H grIn wiskarz f a big klOz bAskit, wic hI fAsand wiT meni rOps t H botam v H balMn.

wen i waz Yl redi, /oz sent ward t hiz pIpal Ht hI waz gOiN t mEk a vizit t a grEt braHar /wizard hM livd in H klQdz. H nMz spred rApidli TrMQt H siti n evrIwan kEm t sI H wandarfal sFt.

/oz Yrdard H balMn kErId Qt in frant v H /pAlis, n H pIpal gEzd apon i wiT mac kjarIositi. H /tin /wUdmAn hAd copd a big pfl v wUd, n nQ hI mEd a fFr v i, n /oz held H botam v H balMn Ovar H fFr sO Ht H hot Er Ht arOz fram i wUd b kYt in H silkan bAg. grAJMali H balMn sweld Qt n rOz intM H Er, antil fFnali H bAskit Jast tacd H grQnd.

Hn /oz got intM H bAskit n sed t Yl H pIpal in a lQd vqs:

"F Am nQ gOiN awE t mEk a vizit. wFl F Am gon H /skErkrO wil rMl Ovar jM. F kmAnd jM t ObE him Az jM wUd mI."

H balMn waz bF Hs tFm tagN hyrd At H rOp Ht held i t H grQnd, f H Er wiHin i waz hot, n Hs mEd i sO mac lFtar in wEt Hn H Er wiTQt Ht i pUld hyrd t rFz intM H skF.

"kam, /dYraTi!" krFd H /wizard. "hari ap, Yr H balMn wil flF awE."

"F kAn't fFnd /tOtO enIwEr," riplFd /dYraTi, hM did not wic t lIv har lital dog bihFnd. /tOtO hAd ran intM H krQd t byrk At a kitan, n /dYraTi At lAst fQnd him. SI pikd him ap n rAn tYrdz H balMn.

SI waz wiHin a fjM steps v i, n /oz waz hOldN Qt hiz hAndz t help har intM H bAskit, wen, krAk! went H rOps, n H balMn rOz intM H Er wiTQt har.

"kam bAk!" SI skrImd. "F wont t gO, tM!"

"F kAn't kam bAk, mF dIr," kYld /oz fram H bAskit. "gUd-bF!"

"gUd-bF!" SQtd evrIwan, n Yl Fz war tarnd apward t wEr H /wizard waz rFdN in H bAskit, rFzN evri mOmant fyrHar n fyrHar intM H skF.

n Ht waz H lAst eni v Hem evar sY v /oz, H /wandarfal /wizard, HO hI mE hAv rIcd /Omahy sEfli, n b HEr nQ, f Yl wI nO. bat H pIpal rimembard him laviNli, n sed t wan anaHar:

"/oz waz YlwEz Qr frend. wen hI waz hIr hI bilt f as Hs bjMtifal /emarald /siti, n nQ hI z gon hI hAz left H /wFz /skErkrO t rMl Ovar as."

stil, f meni dEz HE grIvd Ovar H los v H /wandarfal /wizard, n wUd not b kamfartd.

end v cAptar sevantIn

top