quikscript outpost
serving the quikscript community since 2003
mainlibrary

H wandarfal wizard v oz


15. H diskavari v /oz, H /tErabal

H fYr crAvalarz wYkd ap t H grEt gEt v /emarald /siti n rAN H bel. Aftar riNN sevaral tFmz, i waz Opand bF H sEm /gyrdian v H /gEts HE hAd met bifYr.

"wat! r jM bAk agen?" hI Askd, in sarprFz.

"d jM not sI as?" Ansard H /skErkrO.

"bat H TYt jM hAd gon t vizit H /wikid /wic v H /west."

"wI did vizit har," sed H /skErkrO.

"n SI let jM gO agen?" Askd H mAn, in wandar.

"SI kUd not help i, f SI z meltd," eksplEnd H /skErkrO.

"meltd! wel, Ht z gUd nMz, indId," sed H mAn. "hM meltd har?"

"i waz /dYraTi," sed H /lFan grEvli.

"gUd grESas!" eksklEmd H mAn, n hI bQd vEri lO indId bifYr har.

Hn hI led Hem intM hiz lital rMm n lokd H spektakalz fram H grEt boks on Yl HEr Fz, Jast Az hI hAd dan bifYr. Aftarward HE pAsd on TrM H gEt intM H /emarald /siti. wen H pIpal hard fram H /gyrdian v H /gEts Ht /dYraTi hAd meltd H /wikid /wic v H /west, HE Yl gAHard arQnd H crAvalarz n folOd Hem in a grEt krQd t H /pAlis v /oz.

H sOlJar wiT H grIn wiskarz waz stil on gyrd bifYr H dYr, bat hI let Hem in At wans, n HE war agen met bF H bjMtifal grIn garl, hM SOd Ic v Hem t HEr Old rMmz At wans, sO HE mFt rest antil H /grEt /oz waz redi t risIv Hem.

H sOlJar hAd H nMz kErId scrEt t /oz Ht /dYraTi n H aHar crAvalarz hAd kam bAk agen, Aftar discrqiN H /wikid /wic; bat /oz mEd nO riplF. HE TYt H /grEt /wizard wUd send f Hem At wans, bat hI did not. HE hAd nO ward fram him H nekst dE, nYr H nekstm nYr H nekst. H wEtN waz tFrsam n wErN, n At lAst HE grM veksd Ht /oz SUd crIt Hem in sO pYr a fASn, Aftar sendN Hem t andargO hyrdSips n slEvari. sO H skErkrO At lAst Askd H grIn garl t tEk anaHar mesiJ t /oz, sEiN if hI did not let Hem in t sI him At wans HE wUd kYl H /wiNd /maNkIz t help Hem, n fFnd Qt weHar hI kept hiz promisz Yr not. wen H /wizard waz givan Hs mesiJ hI waz sO frFtand Ht hI sent ward f Hem t kam t H /TrOn /rMm At fYr minits Aftar nFn O'klok H nekst mYrnN. hI hAd wans met H /wiNd /maNkIz in H /lAnd v H /west, n hI did not wiS t mIt Hem agen.

H fYr crAvalarz pAsd a slIplis nFt, Ic TiNkN v H gift /oz hAd promisd t bistO on him. /dYraTi fel aslIp Onli wans, n Hn SI JrImd SI waz in /kAnzas, wEr /Ynt /em waz telN har hQ glAd SI waz t hAv har lital garl At hOm agen.

promptli At nFn O'klok H nekst mYrnN H grIn-wiskard sOlJar kEm t Hem, n fYr minits lEtar HE Yl went intM H /TrOn /rMm v H /grEt /oz.

v kYrs Ic wan v Hem ekspektd t sI H /wizard in H SEp hI hAd tEkan bifYr, n Yl war grEtli sarprFzd wen HE lUkd abQt n sY nO wan At Yl in H rMm. HE kept klOs t H dYr n klOsar t wan anaHar, f H stilnis v H empti rMm waz mYr Jredfal Hn eni v H fYrmz HE hAd sIn /oz tEk.

prezantli HE hard a solam /vqs, Ht sImd t kam fram samwEr nIr H top v H grEt dOm, n i sed:

"F Am /oz, H /grEt n /tErabl. wF d jM sIk mI?"

HE lUkd agen in evri pyrt v H rUm, n Hn, sIiN nO wan, /dYraTi Asked, "wEr r jM?"

"F Am evrIwEr," Ansard H /vqs, "bat t H Fz v koman mYrtlz F Am invizabl. F wil nQ sIt mFself apon mF TrOn, Ht jM mE knvars wiT mI." indId, H /vqs sImd Jast Hn t kam scrEt fram H TrOn itself; sO HE wokd tYrd i n stUd in a rO wFl /dYraTi sed:

"wI hAv kam t klEm Qr promis, O /oz."

"wat promis?" Askd /oz.

"jM promisd t send mI bAk t /kAnzas wen H /wikid /wic waz discrqd," sed H garl.

"n jM promisd t giv mI brEnz," sed H /skErkrO.

"n jM promisd t giv mI a hyrt," sed H /tin /wUdmAn.

"n jM promisd t giv mI kariJ," sed H /kQrli /lFan.

"z H /wikid /wic rIli discrqd?" Askd H /vqs, n /dYraTi TYt i crembald a lital.

"jes," SI Ansard, "F meltd har wiT a bakit v wotar."

"dIr mI," sed H /vqs, "hQ sadan! wel, kam t mI tamyrO, f F mast hAv tFm t TiNk i Ovar."

"jM'v hAd plenti v tFm Ylredi," sed H /tin /wUdmAn ANgrili.

"wI SAn't wEt a dE loNgar," sed H /skErkrO.

"jM mast kIp jYr promisz t as!" eksklEmd /dYraTi.

H /lFan TYt i mFt b Az wel t frFtan H /wizard, sO hI gEv a lyrJ, lQd rYr, wic waz sO fIrs n Jredfal Ht /tOtO Jampd awE fram him in alyrm n tipt Ovar H skrIn Ht stUd in a kYrnar. Az i fel wiT a krAS HE lUkd Ht wE, n H nekst mOmant Yl v Hem war fild wiT wandar. f HE sY, stAndN in Jast H spot H skrIn hAd hidan, a lital Old mAn, wiT a bYld hed n a riNkld fEs, hM sImd t b Az mac sarprFzd Az HE war. H /tin /wUdmAn, rEzN hiz Aks, raSd tQd H lital mAn n krFd Qt, "hM r jM?"

"F Am /oz, H /grEt n /tErabl," sed H lital mAn, in a cremalN vqs. "bat dOn't scrFk mI -- plIz dOn't -- n F'l d enITiN jM wont mI t."

Qr frendz lUkd At him in sArpriz n dismE.

"F TYt /oz waz a grEt /hed," sed /dYraTi.

"n F TYt /oz waz a lavli /lEdi," sed H /skErkrO.

"n F TYt /oz waz a tErabl /bIst," sed H /tin /wUdmAn.

"n F TYt /oz waz a /bYl v /fFr," eksklEmd H /lFan.

"nO, jM r Yl roN," sed H lital mAn mIkli. "F hAv bin mEkN bilIv."

"mEkN bilIv!" krFd /dYraTi. "r jM not a /grEt /wizard?"

"haS, mF dIr," hI sed. "dOn't spIk sO lQd, Yr jM wil b Ovarhard -- n F SUd b rMind. F'm sapOsd t b a /grEt /wizard."

"n yrn't jM?" SI Askd.

"not a bit v i, mF dIr; F'm Jast a koman mAn."

"jY'r mYr Hn Ht," sed H /skErkrO, in a grIvd tOn; "jY'r a hambag."

"egzAkli sO!" diklErd H lital mAn, rabN hiz hAndz tageHar Az if t plIzd him. "F Am a hambag."

"bat Hs z tErabl," sed H /tin /wUdmAn. "hQ SAl F evar get mF hyrt?"

"Yr mF kariJ?" Askd H /lFan.

"Yr F mF brEnz?" wEld H /skErkrO, wFpN H tIrz fram hiz Fz wiT hiz kOt slIv.

"mF dIr frendz," sed /oz, "F prE jM not t spIk v HIz lital TiNz. TiNk v mI, n H tErabal crabal F'm in At bIiN fQnd Qt."

"dazn't enIwan els nO jY'r a hambag?" Askd /dYraTi.

"nO wan nOz i bat jM fYr -- n mFself," riplFd /oz. "F hAv fMld evrIwan sO loN Ht F TYt F SUd nevar n fQnd Qt. i waz a grEt mistEk mF evar letN jM intM H /TrOn /rMm. jMZjMali F wil not sI Ivan mF sabJekts, n sO HE bilIv F Am samTiN tErabl."

"bat, F dOn't andarstAnd," sed /dYraTi, in biwildarmant. "hQ waz i Ht jM apIrd t mI Az a grEt /hed?"

"Ht waz wan v mF criks," Ansard /oz. "step Hs wE, plIz, n F wil tel jM Yl abQt i."

hI led H wE t a smYl cEmbar in H rIr v H /TrOn /rMm, n HE Yl folOd him. hI pqntd t wan kYrnar, in wic lE H grEt /hed, mEd Qt v meni Tiknisz v pEpar, n wiT a kErfali pEntd fEs.

"Hs F haN fram H sIlN bF a wFr," sed /oz. "F stUd bihFnd H skrIn n pUld a Tred, t mEk H Fz mMv n H mQT Opan."

"bat hQ abQt H vqs?" SI inkwFrd.

"O, F Am a vencrilOkwist," sed H lital mAn. "F kn TrO H sQnd v mF vqs wErevar F wiS, sO Ht jM TYt i waz kamN Qt v H /hed. hIr r H aHar TiNz F jMzd t disIv jM." hI SOd H /skErkrO H Jres n H mAsk hI hAd wYrn wen hI sImd t b H lavli /lEdi. n H /tin /wUdmAn sY Ht hiz tErabl /bIst waz naTN bat a lot v skinz, sOn tageHarm wiT slAts t kIp HEr sFdz Qt. Az f H /bYl v /fFr, H fYls /wizard hAd haN Ht AlsO fram H sIlN. i waz rIli a bYl v kotan, bat wen Ql waz pYrd apon i H bYl barnd fIrsli.

"rIli," sed H /skErkrO, "jM Yt t b aSEmd v jYrself f bIiN sac a hambag."

"F Am -- F sartanli Am," Ansard H lital mAn syrOfali; "bat i waz H Onli TiN F kUd d. sit dQn, plIz, HEr r plenti v cErz; n F wil tel jM mF stYri."

sO HE sAt dQn n lisand wFl hI tOld H folOiN tEl.

"F waz bYrn in /Omahy--"

"wF, Ht izn't vEri fyr fram /kAnzas!" krFd /dYraTi.

"nO, bat it's fyrHar fram hIr," hI sed, SEkN hiz hed At har sAdli. "wen F grM ap F bikEm a vencrilakwist, n At Ht F waz vEri wel crEnd bF a grEt mAstar. F kn imitEt eni kFnd v a bard Yr bIst." hIr h mjMd sO lFk a kitan Ht /tOtO prikd ap hiz Irz n lUkd evrIwEr t sI wEr SI waz. "Aftar a tFm," kntinjMd /oz, "F tFrd v Ht, n bikEm a balMnist."

"wat z Ht?" Askd /dYraTi.

"a mAn hM gOz ap in a balMn on sarkas dE, sO Az t JrY a krQd v pIpal tageHar n get Hem t pE t sI H sarkas," hI eksplEnd.

"O," SI sed, "F nO."

"wel, wan dE F went ap in a balMn n H rOps got twistd, sO Ht F kUdn't kam bAk dQn agen. i went Yl H wE ap abav H klQdz, sO fyr Ht a karant v Er stak i n kErId i meni, meni mFlz awE. f a dE n a nFt F crAvald TrM H Er, n on H mYrnN v H sekand dE F awOk n fQnd H balMn flOtN Ovar a scrEnJ n bjMtifal kancri."

"i kEm dQn grAJjMali, n F waz not hart a bit. bat F fQnd mFself in H midst v a scrEnJ pIpal, hM, sIiN mI kam fram H klQdz, TYt F waz a /grEt /wizard. v kYrs F let Hem TiNk sO, bikYz HE war afrEd v mI, n promisd t d enITiN F wiSd Hem t."

"Jast t amjMz mFself, n kIp H gUd pIpal bizi, F Yrdard Hem t bild Hs /siti, n mF /pAlis; n HE did i Yl wiliNli n wel. Hn F TYt, Az a kancri waz sO grIn n bjMtifal, F wUd kYl i H /emarald /siti; n t mEk H nEm fit betar F pUt grIn spektakalz on Yl H pIpal, sO Ht evrITiN HE sY waz grIn."

"bat izn't evrITiN hIr grIn?" Askd /dYraTi.

"nO mYr Hn in eni aHar siti," riplFd /oz; "bat wen jM wEr grIn spektakalz, wF v kYrs evrITiN jM sI lUks grIn t jM. H /emarald /siti waz bilt a grEt meni jIrz agO, f F waz a jaN mAn wen H balMn brYt mI hIr, n F Am a vEri Old mAn nQ. bat mF pIpal hAv wYrn grIn glAsz on HEr Fz sO loN Ht mOst v Hem TiNk i rIli z an /emarald /siti, n i sartanli z a bjMtifal plEs, abQndN in JMalz n preSas metalz, n evri gUd TiN Ht z nIdd t mEk wan hApi. F hAv bin gUd t H pIpal, n HE lFk mI; bat evar sins Hs /pAlis waz bilt, F hAv Sat mFself ap n wUd not sI eni v Hem."

"wan v mF grEtist fIrz waz H /wicz, f wFl F hAd nO mAJikal pQrz At Yl F sMn fQnd Qt Ht H /wicz war Ebal t d wandarfal TiNz. HEr war fYr v Hem in Hs kancri, n HE rMld H pIpal hM liv in H /nYrT n /sQT n /Ist n /west. fYrcanatli, H /wicz v H /nYrT n /sQT war gUd, n F nM HE wUd d mI nO hYrm; bat H /wicz v H /Ist n /west war tErabli wikid, n hAd HE not TYt F waz mYr pQrfal Hn HE Hemselvz, HE wUd Sarli hAv discrqd mI. Az i waz, F livd in dedli fIr v Hem f meni jIrz; sO jM kn imAJin hQ plIzd F waz wen F hard jYr hQs hAd fYlan on H /wikid /wic v H /Ist. wen jM kEm t mI, F waz wilN t promis enITiN if jM wUd Onli d awE wiT H aHar /wic; bat, nQ Ht jM hAv meltd har, F Am aSEmd t sE Ht F kAn not kIp mF promisz."

"F TiNk jM r a vEri bAd mAn," sed /dYraTi.

"O, nO, mF dIr; F'm rIli a vEri gUd mAn, bAt F'm a vEri bAd /wizard, F mast Admit."

"kAn't jM giv mI brEnz?" Askd H /skErkrO.

"jM dOn't nId Hem. jM r larnN samTiN evri dE. a bEbi hAz brEnz, bat i dazn't nO mac. ekspIrians z H Onli TiN Ht briNz noliJ, n H loNgar jM r on arT H mYr ekspIrians jM r Sar t get."

"Ht mE Yl b crM," sed H /skErkrO, "bat F SAl b vEri anhApi anles jM giv mI brEnz."

H fYls /wizard lUkd At him kErfali.

"wel," hI sed wiT a sF, "F'm not mac v a maJiSn, Az F sed; bat if jM wil kam t mI tamyrO mYrnN, F wil stuf jYr hed wiT brEnz. F kn not tel jM hQ t jMz Hem, hQevar; jM mast fFnd Ht Qt f jYrself."

"O, TANk jM -- TANk jM!" krFd H /skErkrO. "F'l fFnd a wE t jMz Hem, nevar fIr!"

"bat hQ abQt mF kariJ?" Askd H /lFan ANkSasli.

"jM hAv plenti v kariJ, F Am Sar," Ansard /oz. "Yl jM nId z konfidans in jYrself. HEr iz nO livN TiN Ht z not afrEd wen i fEsz dEnJar. H /crM kariJ z in fEsN dEnJar wen jM r afrEd, n Ht kFnd v kariJ jM hAv in plenti."

"parhAps F hAv, bat F'm skErd Jast H sEm," sed H /lFan. "F SAl rIli b vEri anhApi anles jM giv mI H sYrt v kariJ Ht mEks wan fYrget hI z afrEd."

"vEri wel, F wil giv jM Ht sYrt v kariJ tamyrO," riplFd /oz.

"hQ abQt mF hyrt?" Askd H /tin wUdmAn.

"wF, Az f Ht," Ansard /oz, "F TiNk jM r roN t wont a hyrt. i mEks mOst pIpal anhApi. if jM Onli nM i, jM r in lak not t hAv a hyrt."

"Ht mast b a mAtar v apinjan," sed H /tin /wUdmAn. "f mF pyrt, F wil bEr Yl H anhApInis wiTQt a marmar, if jM wil giv mI H hyrt."

"vEri wel," Ansard /oz mIkli. "kam t mI tamyrO n jM SAl hAv a hyrt. F plEd /wizard f sO meni jIrz Ht F mE Az wel kntinjM H pyrt a lital loNgar."

"n nQ," sed /dYraTi, "hQ Am F t get bAk t /kAnzas?"

"wI SAl hAv t TiNk abQt Ht," riplFd H lital mAn. "giv mI tM Yr TrI dEz t knsidar H mAtar n F'l crF t fFnd a wE t kEri jM Ovar H dezart. in H mIntFm jM SAl Yl b crItd Az mF gests, n wFl jM liv in H /pAlis mF pIpal wil wEt apon jM n ObE jYr slFtist wiS. HEr z Onli wan TiN F Ask in ritarn f mF help -- sac Az i z. jM mast kIp mF sIkrit n tel nO wan F Am a hambag."

HE agrId t sE naTiN v wat HE hAd larnd, n went bAk t HEr rMmz in hF spIrits, Ivan /dYraTi hAd hOp Ht "/H /grEt n /tErabl /hambag," Az SI kYld him, wUd fFnd a wE t send har bAk t /kAnzas, n if hI did SI waz wilN t fYrgiv him evrITiN.

end v cAptar fiftIn

top