quikscript outpost
serving the quikscript community since 2003
mainlibrary

H wandarfl wizard v oz


3. hQ dYraTi sEvd H skErkrO

wen dYraTi waz left alOn SI bigAn t fIl haNgri. sO SI went t H kabard n kat harself sam bred, wic SI spred wiT batar. SI gEv sam t tOtO, n tEkN a pEl fram H shelf SI kErId i dQn t H litl brUk n fild i wiT klIr, spyrklN wotar. tOtO rAn Ovar t H crIz n bigAn t byrk At H bardz sitN HEr. dYraTi went t get him, n sY sac diliSas frMt hANN fram H brAncz Ht SI gAHard sam v i, fFndN i Jast wat SI wontd t help Qt har brekfast.

Hn SI went bAk t H hQs, n hAvN helpd harself n tOtO t a gUd JriNk v H kMl, klIr wotar, SI set abQt mEkN redi f har Jarni t H siti v emaraldz.

dYraTi hAd Onli wan aHar Jres, bat Ht hApand t b klIn n waz hANN on a peg bisFd H bed. i waz giNam, wiT ceks v wFt n blM; n YlHO H blM waz samwat fEdd wiT meni wYSiNz, i waz stil a priti frok. H garl wYSd harself kErfali, Jresd harself in H klIn giNam, n tFd har piNk san bonit on har hed. SI tUk a litl bAskit n fild i wiT bred fram H kabard, lEiN a wFt kloT Ovar H top. Hn SI lUkd dQn At har fIt n nOtisd hQ Old n wYrn har SMz war.

HE Sarli wil nevar d f a loN Jarni, tOtO, SI sed. n tOtO lUkd ap intM har fEs wiT hiz litl blAk Fz n wAgd hiz tEl t SO hI nM wat sI ment.

At Ht mOmant dYraTi sY lFiN on H tEbl H silvar SMz Ht hAd biloNd t H wic v H Ist.

F wandar if HE wil fit mI, SI sed t tOtO. HE wUd b Jast H TiN t tEk a loN wYk in, f HE kUd not wEr Qt.

SI tUk of har Old leTar SMz n crFd on H silvar wanz, wic fitd har Az wel Az if HE hAd bin mEd f har.

fFnali SI pikd ap har bAskit.

kam aloN, tOtO, SI sed. wI wil gO t H emarald siti n Ask H grEt /oz hQ t get bAk t /kAnzas agen.

SI klOzd H dYr, lokd i, n pUt H kI kErfali in H pokit v har Jres. n sO, wiT tOtO crotN aloN sObarli bihFnd har, SI styrtd har Jarni.

HEr war sevaral rOdz nIrbF, bat i did not tEk har loN t fFnd H wan pEvd wiT jelO briks. wiHin a SYrt tFm SI waz wYkN briskli tYrd H emarald siti, har silvar SMz tiNklN mErili on H hyrd, jelO rOd-bed. H san SOn brFt n H bardz sAN swItli, n dYraTi did not fIl nIrli sO bAd Az jM mFt TiNk a litl garl wUd hM hAd bin sadanli wiskd awE fram har On kancrI n set dQn in H midst v a scrAnJ lAnd.

SI waz sarprFzd, Az SI wykd aloN, t sI hQ priti H kancri waz abQt har. HEr war nIt fensz At H sFdz v H rOd, pEntd a dEnti blM kalar, n bijond Hem war fIldz v grEn n veJtablz in abandans. evidantli H manckinz war gUd farmarz n Ebl t rEz lyrJ krops. wans in a wFl SI wUd pAs a hQs, n H pIpl kEm Qt t lUk At har n bQ lO Az SI went bF; f evrIwan nM SI hAd bin H mInz v discrqiN H wikid wic n setN Hem frI fram bondiJ. H hQsz v H manckinz war od-lUkN dwelNz, f in Hs kancri v H Ist blM waz H fEvarit kalar.

tYrd IvnN, wen dYraTi waz tFrd wiT har loN wYk n bigAn t wandar wEr SI SUd pAs H nFt, SI kEm t a hQs rAHar lyrJar Hn H rest. on H grIn lYn bifYr i meni men n wUman war dAnsN. fFv litl fidlarz plEd Az lQdli Az posabl, n H pIpl war lAfN n siNN, wFl a big tEbl nIr bF waz lOdd wiT diliSas frMts n nats, pFz n kEks, n meni aHar gUd TiNz t It.

H pIpl grItd dYraTi kFndli, n invFtd har t sapar n t pAs H nFt wiT Hem; f Hs waz H hOm v H ricist manckinz in H lAnd, n hiz frendz war gAHard wiT him t selabrEt HEr frIdam fram H bondiJ v H wikid wic.

dYraTi Et a hyrti sapar n waz wEtd apon bF H ric manckin himself, hMz nEm waz /bok. Hn SI sat apon a seti n wocd H pIpl dAns.

wen /bok sY har silvar SMz hI sed, jM mast b a grEt sYrsaris.

wF? Askd H garl.

bikYz jM wEr silvar SMz n hAv kild H wikid wic. bisFdz, jM hAv wFt in jYr frok, n Onli wicz n sYrsarisz wEr wFt.

mF Jres z blM n wFt cekd, sed dYraTi, smMHN Qt H riNklz in i.

i z kFnd v jM t wEr Ht, sed /bok. blM z H kalar v H manckinz, n wEt z H wic kalar. sO wI nO jM r a frendli wic.

dYraTi did not nO wat t sE t Hs, f Yl H pIpl sImd t TiNk har a wic, n SI nM vEri wel SI waz Onli an YrdinEri litl garl hM hAd kam bF H cAns v a sFklOn intM a scrANJ lAnd.

wen SI hAd tFrd wocN H dAnsN, /bok led har intM H hQs, wEr hI gEv har a rMm wiT a priti bed in i. H SIts war mEd v blM kloT, n dYraTi slept sQndli in Hem til mYrnN, wiT tOtO karld ap on H blM rag bisFd har.

SI Et a hyrti brekfast, n wocd a wI manckin bEbi, hM plEd wiT tOtO n pUld hiz tEl n krOd n lAfd n a wE Ht grEtli amjMzd dYraTi. tOtO waz a fFn kjarIasiti t Yl H pIpl, f HE hAd nevar sIn a dog bifYr.

hQ fyr z i t H emarald siti? H garl Askd.

F d not nO, Ansard /bok grEvli, f F hAv nevar bin HEr. i z betar f pIpl t kIp awE fram /oz, anles HE hAv biznis wiT him. bat i z a loN wE t H emarald siti, n i wil tEk jM meni dEz. H kancri hIr z ric n plezant, bat jM mast pAs TrM raf n dEnJaras plEsz bifYr jM rIc H end v jYr Jarni.

Hs warId dYraTi a litl, bat SI nM Ht Onli H grEt /oz kUd help har get t /kAnzas agen, sO SI brEvli rizolvd not t tarn bAk.

SI bEd har frendz gUd-bF, n agen styrtd aloN H rOd v jelO brik. wen SI hAd gon sevaral mFlz SI TYt SI wUd stop t rest, n sO klFmd t H top v H fens bisFd H rOd n sAt dQn. HEr waz a grEt kYrnfIld bijond H fens, n not fyr awE SI sY a skErkrO, plEsd hF on a pOl t kIp H bardz fram H rFp kYrn.

dYraTi lInd har cin apon har hAnd n gEzd TYtfali At H skErkrO. its hed waz pEntd on i t reprizent a fEs. an Old, pqntd blM hAt, Ht hAd biloNd t sam manckin, waz parcd on hiz hed, n H rest v H figjar waz a blM sMt v klOz, wYrn n fEdd, wic hAd YlsO bin stafd wiT scrY. on H fIt war sam Old bMts wiT blM tops, sac Az evri mAn wYr in Hs kancri, n H figjar waz rEzd abav H stYks v kYrn bF mInz v H pOl stak ap its bAk.

wFl dYraTi waz lUkN arnistli intM H kwIr, pEntd fEs v H skErkrO, SI waz sarprFzd t sI wan v H Fz slOli wiNk At har. SI TYt SI mast hAv bin mistEkn At farst, f nan v H skErkrOz in /kAnzas evar wiNk; bat prezantli H figjar nodd its hed t har in a frendli wE. Hn SI klFmd dQn fram H fens n wYkd ap t i, wFl tOtO rAn arQnd H pOl n byrkd.

gUd dE, sed H skErkrO, in a rAHar haski vqs.

did jM spIk? Askd H garl, in wandar.

sartanli, Ansard H skErkrO. hQ d jM d?

F'm priti wel, TANk jM, riplFd dYraTi palFtli. hQ d jM d?

F'm not fIlN wel, sed H skErkrO, wiT a smFl, f i z vEri tIdIas bIiN parcd ap hIr nFt n dE t skEr awE krOz.

kAn't jM get dQn? Askd dYraTi.

nO, f Hs pOl z stak ap mF bAk. if jM wil plIz tEk awE H pOl F SAl b grEtli ablFJd t jM.

dYraTi rIcd ap bOT yrmz n liftd H figjar of H pOl, f, bIiN stufd wiT scrY, i waz kwFt lFt.

TANk jM vEri mac, sed H skErkrO, wen hI hAd bin set dQn on H grQnd. F fIl lFk a nM mAn.

dYraTi waz pazld At Hs, f i sQndd kwIr t hIr a stafd mAn spIk, n t sI him bQ n wYk aloN bisFd har.

hM r jM? Askd H skErkrO wen hI hAd screcd himself n jYnd. n wEr r jM gOiN?

mF nEm z dYraTi, sed H garl, n F Am gOiN t H emarald siti, t Ask H grEt /oz t send mI bAk t /kAnzas.

wEr z H emarald siti? hI inkwFrd. n hM z /oz?

wF, dOn't jM nO? SI ritarnd, in sarprFz.

nO, indId. F dOn't nO enITiN. jM sI, F Am stafd, sO F hAv nO brEnz At Yl, hI Ansarf sAdli.

O, sed dYraTi, F'm Yfali syri f jM.

d jM TiNk, hI Askd, if F gO t H emarald siti wiT jM, Ht /oz wUd giv mI sam brEnz?

F kAn not tel, SI ritarnd, bat jM mE kam wiT mI, if jM lFk. if /oz wil not giv jM eni brEnz jM wil b nO wars of Hn jM r nQ.

Ht z crM, sed H skErkrO. jM sI, hI kntinjMd konfidencali, F dOn't mFnd mF legz n yrmz n bodi bIiN stafd, bikYz F kAn not get hart. if enIwan credz on mF tOz Yr stiks a pin intM mI, it dazn't mAtar, f F kAn't fIl i. bat F d not wYnt pIpl t kYl mI a fMl, n if mF hed stEz stafd wiT scrY insted v wiT brEnz, Az jYrz z, hQ Am F evar t nO enITiN?

F andarstAnd hQ jM fIl, sed H litl garl, hM waz crMli syri f him. if jM wil kam wiT mI F'l Ask /oz t d Yl hI kAn f jM.

TANk jM, hI Ansard grEtfali.

HE wYkd bAk t H rOd. dYraTi helpd him Ovar H fens, n HE styrtd aloN H pAT v jelO brik f H emarald siti.

tOtO did not lFk Hs adiSn t H pyrti At farst. hI smeld arQnd H stafd mAn Az if hI saspektd HEr mFt b a nest v rAts in H scrY, n h ofan grQld in an anfrendli wE At H skErkrO.

dOn't mFnd tOtO, sed dYraTi t har nM frend. hI nevar bFts.

O, F'm not afrEd, riplFd H skErkrO. hI kAn't hart H scrY. d let mI kEri Ht bAskit f jM. F SAl not mFnd i, f F kAn't get tFrd. F'l tel jM a sIkrit, hI kntinjMd, Az hI wYkd aloN. HEr z Onli wan TiN in H warld F Am afrEd v.

wat z Ht? Askd dYraTi; H manckin fyrmar hM mEd jM?

nO, Ansard H skErkrO; it's a lFtd mAc.

end v cAptar TrI

top