quikscript outpost
serving the quikscript community since 2003
main library

Esops tElzH bI n /JMpitar

a bI fram mQnt hFmetas, H kwIn v H hFv, asendd t /Olimpas t prizent /JMpitar sam hani freS fram har kOmz. /JMpitar, dilFtd wiT H ofarN v hani, promisd t giv `atevar SI SUd Ask. SI HErfYr bisYt him, sEiN, "giv mI, F prE HI, a stiN, HAt if eni mYrtl SAl aprOc t tEk mF hani, F mE kil him." /JMpitar waz mac displIzd, f hI lavd H rEs v mAn, bat kUd not rifjMz H rikwest bikYz v hiz promis. hI Has Ansard H bI : "jM SAl hAv jYr rikwest, bat i wil b At H pEral v jYr On lFf. f if jM jMz jYr stiN, i SAl rimEn in H wMnd jM mEk, n Hen jM wil dF fram H los v i."

"Ivl wiSz, lFk cikanz, kam hOm t rMst."

topbelN H kAt

loN agO, H mFs hAd a Jenaral kQnsl t knsidar `at meZarz HE kUd tEk t Qtwit HEr koman enami, H kAt. sam sed His, n sam sed HAt; bat At lAst a jaN mQs got ap n sed hI hAd a prapOzl t mEk, `ic hI TYt wUd mIt H kEs. "jM wil Yl agrI," sed hI, "HAt Qr cIf dANJar knsists in H slF n crecaras mAnar in `ic H enami aprOcz as. nQ, if wI kUd risIv sam signl v har aprOc, wI kUd Izili eskEp fram har. F vencar, HErfYr, t prapOz HAt a smYl bel b prOkjard, n atAcd bF a riban rQnd H nek v H kAt. bF His mInz wI SUd YlwEz nO `en SI waz abQt, n kUd Izili ritFr `Fl SI waz in H nEbarhUd."

His prapOzl met wiT Jenaral aplYz, antil an Old mQs got ap n sed : "HAt z Yl vEri wel, bat hM z t bel H kAt?" H mFs lUkd At wan anaHar n nObodi spOk. Hen H Old mQs sed : "i z Izi t prapOz imposabl remidIz."

topH beli n H membarz

H membarz v H bodi ribeld agenst H beli, n sed, "`F SUd wI b parpecjMali engEJd in AdministarN t jYr wYnts, `Fl jM d naTiN bat tEk jYr rest, n enJq jYrself in lakSari n self-indalJans?" H membarz kErId Qt HEr rizolv n rifjMzd HEr asistans t H beli. H hOl bodi kwikli bikEm dibilitEtd, n H hAndz, fIt, mQT, n Fz, `en tM lEt, ripentd v HEr foli.

"Az in H bodi, sO in H stEt, Ic membar in hiz propar sfIr mast wark f H koman gUd."

topH bardkAcar, H pyrcriJ, n H kok

a bardkAcar waz abQt t sit dQn t a dinar v arbz `en a frend anekspektdli kEm in. H bard-crAp waz kwFt empti, Az hI hAd kYt naHiN, n hI hAd t kil a pFd pyrcriJ, `ic hI hAd tEmd f a dIkq. H bard encrItd arnistli f hiz lFf : "`at wUd jM d wiTQt mI `en nekst jM spred jYr nets? hM wUd carp jM t slIp, Yr kYl f jM H kavi v AnsarN bardz?" H bardkAcar spErd hiz lFf, n ditarmind t pik Qt a fFn jaN kok Jast atEnN t hiz kOm. bat H kok iksposcalEtd in pitias tOnz fram hiz parc : "if jM kil mI, hM wil anQns t jM H apIrans v H dYn? hM wil wEk jM t jYr dEli tAsks Yr tel jM `en i z tFm t vizit H bard-crAp in H mYrnN?" hI riplFd, "`at jM sE z crM. jM yr a kApitl bard At telN H tFm v dE. bat mF frend n F mast hAv Qr dinarz."

"nasesiti nOz nO lY."

topH bic n har `elps

a bic, redi t `elp, arnistli begd a Separd fYr a plEs `Er SI mFt litar. `en har rikwest waz grAntd, SI bisYt parmiSn t rIr har papIz in H sEm spot. H Separd agen knsentd. bat At lAst H bic, pratektd bF H bodIgyrd v har `elps, hM hAd nQ grOn ap n war Ebl t difend Hemselvz, asartd har iksklMsiv rFt t H plEs n wUd not parmit H Separd t aprOc.

topH blFnd mAn n H `elp

a blFnd mAn waz akastamd t distiNgwiSN difarant Anamlz bF tacN Hem wiT hiz hAndz. H `elp v a wUlf waz brYt t him, wiT a rikwest HAt hI wUd fIl i, n sE `at i waz. hI felt i, n bIiN in dQt, sed: "F d not kwFt nO `eHar i z H kab v a foks, Yr H `elp v a wUlf, bat His F nO fUl wel. i wUd not bI sEf t Admit him t H SIpfOld."

"Ivl tendansIz yr SOn in arli lFf."

topH bOstN crAvalar

a mAn hM crAvld in fYrin lAndz bOstd vEri mac, on ritarnN t hiz On kancri, v H meni wandarfal n hirOik fIts hI hAd parfYrmd in H difarant plEsz hI hAd vizitd. amaN aHar TiNz, hI sed HAt `en hI waz At /rOdz hI hAd lIpt t sac a distans HAt nO mAn v hiz dE kUd lIp enI`Er nIr him Az t HAt, HEr war in /rOdz meni parsanz hM sY him d i n hMm hI kUd kYl Az witnisz. wan v H bFstAndarz intaraptd him, sEiN: "nQ, mF gUd mAn, if His b Yl crM HEr z nO nId v witnisz. sapOz His t b /rOdz, n lIp f as."

"hI hM daz a TiN wel daz not nId t bOst."

topH bOman n H lFan

a vEri skilfal bOman went t H mQntanz in sarc v gEm, bat Yl H bIsts v H fYrist fled At hiz aprOc. H lFan alOn cAlinJd him t kombAt. H bOman imIdIitli Sot Qt an ErO n sed t H lFan: "F send HI mF mesanJar, HAt fram HQ mEist larn `at F mFself SAl b `en F asEl HI." H wMndd lFan raSd awE in grEt fIr, n `en a foks hM hAd sIn i Yl hApan tOld him t b v gUd kariJ n not t bAk of At H farst atAk hI riplFd: "jM kQnsl mI in vEn; f if hI sendz sO fIrfal a mesanJar, hQ SAl F abFd H atAk v H mAn himself?"

"b on gyrd agenst men hM ken scrFk fram a distans."

topH bq bEHN

a bq bEHN in a rivar waz in dEnJar v bIiN JrQnd. hI kYld Qt t a pAsN crAvalar f help, bat insted v hOldN Qt a helpN hAnd, H mAn stUd bF ancansarndli, n skOldd H bq f hiz imprMdans. "O sar!" krFd H jMT, "prE help mI nQ n skOld mI Aftarwardz."

"kQnsl wiTQt help z jMslis."

topH bq n H filbarts

a bq pat hiz hAnd intM a picar fal v filbarts. hI grAspd Az meni Az hI kUd posabli hOld, bat `en hI crFd t pUl Qt hiz hAnd, hI waz priventd fram dMiN sO bF H nek v H picar. anwilN t lMz hiz filbarts, n jet anEbl t wiTJrY hiz hAnd, hI barst intM tIrz n bitarli lamentd hiz disapqntmant. a bFstAndar sed t him, "b sAtisfFd wiT hAf H kwontiti, n jM wil redali JrY Qt jYr hAnd."

"d not atempt tM mac At wans."

topH bqz n H frogz

sam bqz, plEiN nIr a pond, sY a nambar v frogz in H wotar n bigAn t pelt Hem wiT stOnz. HE kild sevral v Hem, `en wan v H frogz, liftN hiz hed Qt v H wotar, krFd Qt: "prE stop, mF bqz: `at z spYrt t jM, z deT t as."

"wan mAnz pleZar mE b anaHarz pEn."

topH bq hantN lOkasts

a bq waz hantN f lOkasts. hI hAd kYt a gUdli nambar, `en hI sY a skYrpian, n mistEkN him f a lOkast, rIcd Qt hiz hAnd t tEk him. H skYrpian, SOiN hiz stiN, sed: "if jM hAd bat tacd mI, mF frend, jM wUd hAv lost mI, n Yl jYr lOkasts tM!"

topH bq n H netlz

a bq waz staN bF a netl. hI rAn hOm n tOld hiz maHar, sEiN, "YlHO i harts mI vEri mac, F Onli tacd i Jentli." "HAt waz Jast `F i staN jM," sed hiz maHar. "H nekst tFm jM tac a netl, grAsp i bOldli, n i wil b soft Az silk t jYr hAnd, n not in H lIst hart jM."

"`atevar jM d, d wiT Yl jYr mFt."

topH brEZar n hiz dog

a brEZar hAd a litl dog, `ic waz a grEt fEvarit wiT hiz mAstar, n hiz konstant kmpAnjan. `Fl hI hAmard awE At hiz metlz H dog slept; bat `en, on H aHar hAnd, hI went t dinar n bigAn t It, H dog wOk ap n wAgd hiz tEl, Az if hI wUd Ask f a SEr v hiz mIl. hiz mAstar wan dE, pritendN t b ANgri n SEkN hiz stik At him, sed, "jM recid litl slagard! `at SAl F d t jM? `Fl F em hAmarN on H Anvl, jM slIp on mF mAt; n `en F bigin t It Aftar mF tql, jM wEk ap n wAg jYr tEl f fUd. d jM nO HAt lEbar z H sYrs v evri blesN, n HAt nan bat HOz hM wark yr entFtld t It?"

topH braHar n H sistar

a fyHar hAd wan san n wan dYtar, H fYrmar rimyrkabl f hiz gUd lUks, H lAtar f har ikscrYrdinEri aglInis. `Fl HE war plEiN wan dE Az cilJran, HE hApand bF cAns t lUk tageHar intM a mirar HAt waz plEsd on HEr maHarz cEr. H bq kngrAcalEtd himself on hiz gUd lUks; H garl grM ANgri, n kUd not bEr H self-prEzz v har braHar, intarpretN Yl hI sed intM riflekSn on harself. SI rAn of t har fyHar, t b avenJd on har braHar n spFtfali akjMzd him v hAvN, Az a bq, mEd jMs v HAt `ic biloNd Onli t garlz. H fyHar embrEsd Hem bOT, n bistOiN hiz kisz n afekSn impyrSali on Ic, sed, "F wiS jM bOT wUd lUk intM H mirar evri dE: jM, mF san, HAt jM mE not spql jYr bjMti bF Ivl kondakt; n jM, mF dYtar, HAt jM mE mEk ap f jYr lAk v bjMti bF jYr varcMz."

topH bafMn n H kancrIman

At a kancri fEr HEr waz a bafMn hM mEd Yl H pIpl lAf bF imitEtN H krFz v vErias Anamlz. hI finiSd of bF skwIkN sO lFk a pig HAt H spektEtarz HYt HAt hI hAd a pYrkar knsIld abQt him. bat a kancrIman hM stUd bF sed : "kYl HAt a pig skwIk! naTiN lFk i. jM giv mI til tamYrO n F wil SO jM `at its lFk." H Ydians lAfd, bat H nekst dE, Sar Inaf, H kancrIman apIrd on H stEJ, n patN hiz hed dQn skwIld sO hidiasli HAt H spektEtarz hist n TrM stOnz At him t mEk him stop. "jM fMlz!" hI krFd, "sI `at jM hAv bin hisN," n held ap a litl pig hMz Ir hI hAd bin pincN t mEk him atar H skwIlz.

"men Yfan aplYd an imitESn n his H rIl TiN."

topH bUl n H kAf

a bUl waz scrFvN wiT Yl hiz mFt t skwIz himself TrM a nErO pAsiJ `ic led t hiz stol. a jaN kAf kEm ap, n ofard t gO bifYr n SO him H wE bF `ic hI kUd mAniJ t pAs. "sEv jYrself H crabl," sed H bUl; "F nM HAt wE lYN bifYr jM war bYrn."

topH bUl n H gOt

a bUl, eskEpN fram a lFan, hid in a kEv `ic sam Separdz hAd rIsantli okjMpFd. Az sMn Az hI entard, a hI-gOt left in H kEv Syrpli atAkd him wiT hiz hYrnz. H bUl kwFitli aJrest him: "bat awE Az mac Az jM wil. F hAv nO fIr v jM, bat v H lFan. let HAt monstar gO awE n F wil sMn let jM nO `at z H rispektiv screNkT v a gOt n a bUl."

"i SOz an Ivl dispaziSn t tEk AdvAntiJ v a frend in discres."

topH bUl, H lFanis, n H wFld-bYr hantar

a bUl fDndN a lFanz kab aslIp gYrd him t deT wiT hiz hYrnz. H lFanis kEm ap, n bitarli lamentd H deT v har `elp. a wFld-bYr hantar, sIiN har discres, stUd At a distans n sed t har, "TiNk hQ meni men HEr yr hM hAv rIzan t lament H los v HEr cilJran, hMz deTs hAv bin kYzd bF jM."

topH bandl v stiks

an Old mAn on H pqnt v deT samand hiz sanz arQnd him t giv Hem sam pyrtN AdvFs. hI Yrdard hiz sarvants t briN in a bandl v stiks, n sed t hiz eldist san: "brEk i." H san scrEnd n scrEnd, bat wiT Yl hiz efarts waz anEbl t brEk H bandl. H aHar sans YlsO crFd, bat nan v Hem waz saksesfal. "antF H bandl," sed H fYHar, "n Ic v jM tEk a stik." `en HE hAd dan sO, hI kYld Qt t Hem: "nQ, brEk," n Ic stik waz Izili brOkan. "jM sI mF mInN," sed H fYHar.

"jMnjan givz screNkT."

topH kEJ bard n H bAt

a siNN bard waz knfFnd in a kEJ `ic haN QtsFd a windO, n hAd a wE v siNN At nFt `en Yl aHar bardz war aslIp. wan nFt a bAt kEm n klaN t H byrz v H kEJ, n Askd H bard `F SI waz sFlant bF dE n sAN Onli At nFt. "F hAv a vEri gUd rIzan f dOiN sO," sed H bard. "i waz wans `en F waz siNN in H dEtFm HAt a fQlar waz acrAktd bF mF vqs, n set hiz nets f mI n kYt mI. sins Hen F hAv nevar saN iksept bF nFt." bat H bAt riplFd, "i z nO jMs jYr dOiN HAt nQ `en jM yr a prizanar: if Onli jM hAd dan sO bifYr jM war kYt, jM mFt stil hAv bin frI."

"prikYSnz yr jMslis Aftar a krFsis."

topH kAml

`en mAn farst sY H kAml, hI waz sO frFtand At hiz vAst sFz HAt hI rAn awE. Aftar a tFm, parsIvN H mIknis n Jentalnis v H bIst's tempar, hI samand kariJ Inaf t aprOc him. sMn Aftarwardz, obzarvN HAt hI waz an Anaml YltageHar difiSnt in spIrit, hI asMmd sac bOldnis Az t pat a brFdl in hiz mQT, n t let a cFld JrFv him.

"jMs sarvz t Ovarkam Jred."

topH kAml n H Erab

an Erab kAml-JrFvar, Aftar kmplItN H lOdN v hiz kAml, Askd him `ic hI wUd lFk best, t gO ap hil Yr dQn. H pYr bIst riplFd, not wiTQt a tac v rIzan: "`F d jM Ask mI? z i HAt H levl wE TrM H dezart z klOzd?"

topH kAt-mEdan

H godz war wans dispjMtN `eHar i waz posabl f a livN bIiN t cAnJ its nEcar. JMpitar sed "jes," bat vInas sed "nO." sO, t crF H kwescn, JMpitar tarnd a kAt intM a mEdan, n gEv har t a jaN mAn f a wFf. H wedN waz dMli parfYrmd n H jaN kapl sAt dQn t H wedN-fIst. "sI," sed JMpitar, t vInas, "hQ bikamNli SI bihEvz. hM kUd tel HAt jestardE SI waz bat a kAt? Sarli har nEcar z cAnJd?"

"wEt a minit," riplFd vInas, n let lMs a mQs intM H rMm. nO sMnar did H brFd sI His Hen SI Jampd ap fram har sIt n crFd t pQns apon H mQs. "y, jM sI," sed vInas...

"nEcar wil YlwEz kam Qt."

topH kAt n H bardz

a kAt, hIrN HAt H bardz in a sartan EvIeri war ElN Jresd himself ap Az a fiziSn, n, tEkN hiz kEn n a bAg v inscramants bikamN hiz prafeSn, went t kYl on Hem. hI nokd At H dYr n inkwFrd v H inmEts hQ HE Yl did, sEiN HAt if HE war il, hI wUd b hApi t priskrFb f Hem n kjar Hem. HE riplFd, "wI yr Yl vEri wel, n SAl kntinjM sO, if jM wil Onli b gUd inaf t gO awE, n lIv as Az wI yr."

topH kAt n H kok

a kAt kYt a kok, n pondard hQ hI mFt fFnd a rIzanabl ikskjMs f ItN him. hI akjMzd him v bIiN a nMsans t men bF krOiN in H nFttFm n not parmitN Hem t slIp. H kok difendd himself bF sEiN HAt hI did His f H benafit v men, HAt HE mFt rFz in tFm f HEr lEbarz. H kAt riplFd, "YlHO jM abQnd in spISas apolaJIz, F SAl not rimEn saparlis"; n hI mEd a mIl v him.

topH kAt n H mFs

a sartan hQs waz Ovar-ran wiT mFs. a kAt, diskavarN His, mEd har wE intM i n bigAn t kAc n It Hem wan bF wan. fIrN f HEr lFvz, H mFs kept Hemselvz klOs in HEr hOlz. H kAt waz nO loNgar Ebl t get At Hrm n parsIvd HAt SI mast tempt Hem fYrT bF sam divFs. f His parpas SI Jamptapon a peg, n saspendN harself fram i, pritendd t b ded. wan v H mFs, pIpN stelTili Qt, sY har n sed, "y, mF gUd mAdam, Ivan HO jM SUd tarn intM a mIl-bAg, wI wil not kam nIr jM."

"hI hM z wans disIvd z dabli kYSas."

topH cyrkOl-barnar n H /fUlar

a cyrkOl-barnar kErId on hiz crEd in hiz On hQs. wan dE hI met a frend, a /fUlar, n encrItd him t kam n liv wiT him, sEiN HAt HE SUd b fyr betar nEbarz n HAt HEr hQskIpN ikspensz wUd b lesand. H /fUlar riplFd, "H arEnJmant z imposabl Az fyr Az F em knsarnd, f `atevar F SUd `Ftan, jM wUd imIdIitli blAkan agen wiT jYr cyrkOl."

"lFk wil JrY lFk."

topH cyrJar n H milar

a cyrJar, fIlN H infarmatIz v EJ, waz sent t wark in a mil insted v gOiN Qt t bAtl. bat `en hI waz kmpeld t grFnd insted v sarvN in H wYrz, hI biwEld hiz cEnJ v fYrcan n kYld t mFnd hiz fYrmar stEt, sEiN, "y! milar, F hAd indId t g kAmpEnN bifYr, bat waz byrbd fram kQntar t tEl, n a mAn went aloN t grMm mI; n nQ F cAn not andarstAnd `at Eld mI t prifar H mil bifYr H bAtl." "fYrbEr," sed H milar t him, "hyrpN on `at waz v jYr, f i z H koman lot v mYrtlz t sastEn H aps n dQnz v fYrcan."

topH koblar tarnd doktar

a koblar anEbl t mEk a livN bF hiz crEd n mEd desparit bF povarti, bigAn t prAktis medisin in a tQn `ic hI waz not nOn. hI sOld a Jrag, pritendN HAt i waz an AntidOt t Yl pqzanz, n abtEnd a grEt nEm f himself bF loN-windd pafs n AdvartFzmants. `en H koblar hApand t fYl sik himself v a sIrias ilnis, H govarnar v H tQn ditarmind t test hiz skil. f His parpas hI kYld f a kap, n `Fl filN i wiT wotar, pritendd t miks pqzan wiT H koblarz AntidOt, kmAndN him t JriNk i on H promis v a riwYrd. H koblar, andar H fIr f deT, knfesd HAt hI hAd nO noliJ v medisin, n waz Onli mEd fEmas bF H stMpid klAmarz V H krQd. H gavarnar Hen kYld a pablik asembli n aJresd H sitizanz: "v `at foli hAv jM bin gilti? jM hAv not hezitEtd t encrast jYr heds t a mAn, hMm nO wan kUd emplq t mEk Ivan H SMz f HEr fIt."

top